1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Proprietarul site-ului https://lidiamartinas.ro/ („Site-ul”) este societatea MARTINAS LIDIA – ACTIVITATE MEDICALA, cu sediul în CALE MOSILOR, NR.237, BL.45, SC.1, ET.5, AP.31 București, Romania, CUI RO 24500160, email contact@lidiamartinas.ro, telefon +40 314 208 776, în calitate de operator (“Operatorul”). Reprezentantul legal este  Adriana Armanu, administrator.

Site-ul este accesibil publicului larg pentru informare cu privire la serviciile și evenimentele societății.

 1. Serviciile

Toate serviciile prezentate pe site-ul Operatorului sunt afișate cu caracter informativ – detaliile serviciilor prestate vor fi stabilite prin contact direct cu clienții – unele servicii astfel negociate pot avea caracteristici diferite. Pozele au caracter pur decorativ.

Unele servicii s-ar putea să nu fie disponibile, de la caz la caz. Operatorul va confirma disponibilitatea unor servicii la momentul preluării solicitării unui utilizator.

 1. Informații suplimentare

Operatorul se va strădui să pună la dispoziție informații suplimentare utilizatorilor privind serviciile afișate pe Site, însă nu are obligația de a răspunde tuturor solicitărilor.

 1. Proprietatea intelectuală

Conținutul Site-ului, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Operatorului dacă nu aparțin altor titulari de drepturi, Operatorului și/sau acestora din urmă fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare) („Proprietatea Intelectuală”).

Operatorul își rezervă toate drepturile privind Proprietatea Intelectuală iar vizitatorilor Site-ului nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element al Proprietății Intelectuale.

 1. Modificări ale documentului

Aceste Condiții Generale sunt actualizate periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.

Data ultimei actualizări: septembrie 2019.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul https://lidiamartinas.ro/ („Site-ul„) sunt efectuate de către societatea MARTINAS LIDIA – ACTIVITATE MEDICALAcu sediul în cu sediul în CALE MOSILOR, NR.237, BL.45, SC.1, ET.5, AP.31 București, Romania, CUI RO 24500160, email contact@lidiamartinas.ro, telefon +40 314 208 776, în calitate de operator (“Operatorul„). Reprezentantul legal este  MARTINAS LIDIA, administrator.

Site-ul este accesibil publicului larg („Utilizatorii„) pentru informare cu privire la produsele societății.

 1. Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor

Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă la adresa de e-mail contact@lidiamartinas.ro sau prin poștă la adresa CALE MOSILOR, NR.237, BL.45, SC.1, ET.5, AP.31, București, Romania, în atenția desemnatului pentru protecția datelor MARTINAS LIDIA – ACTIVITATE MEDICALA.

 1. Operare generală Site

3.1.  Informațiile colectate

Informațiile pe care Operatorul le colectează cu privire la utilizatorii Site-ului constau, în principial, în:

 1. datele de identificare electronica a vizitatorilor Site-ului împreună cu orice informație furnizate de cookies și însemne web (adresă de IP, tip de browser, pagini pe care utilizatorii au navigat, etc.);
 2. datele de identificare și de contact ale utilizatorilor (nume, prenume, e-mail, mesaj și, respectiv nume, pentru înscrierea online la sesiuni: prenume, e-mail, telefon, data nașterii – opțional, informații privind sursa de unde clientul a aflat de programul Rezist să fiu antreprenor, privind provocările cu care s-a confruntat clientul și motivul pentru care a deveni antreprenor, privind activitatea firmei);
 3. informații privind utilizarea Site-ului sau modul de navigare pe Site.

Adițional, Operatorul colectează date prin folosirea de Cookies, în condițiile descrise separat în Politică de Utilizare a Cookies.

3.2. Scopul procesării

Scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal includ:

(i) furnizarea de informații vizitatorilor – literele a) și b);

(ii) statistici privind traficul pe Site și activitatea utilizatorilor – litera a) și c);

(iii) preluare solicitări – litera b).

(iv) marketing direct – litera b).

3.3.  Temeiul legal

Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

(i) pași pregătitori pentru încheierea contractului cu potențiali clienți și, respectiv, pentru prestarea serviciilor – paragrafele (i) și (iii) de mai sus;

(ii) interesele comerciale legitime ale operatorului, de exemplu, prevenirea fraudelor și îmbunătățirea navigabilității Site-ului; operatorul va evalua interesele sale comerciale de la caz la caz pentru a se asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor persoanei vizate – litera (ii) de mai sus;

(iii) consimțământul vizitatorului – litera (iv) de mai sus.

3.4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Operatorul poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către parteneri și colaboratori strict în scopul desfășurării activității sale comerciale. Terțe persoane către care datele cu caracter personal pot fi transferate includ:

(i) dezvoltatorii Site-ului;

(ii) firme de analiză de date de trafic web (e.g. Google Inc.);

(iii) agenții de marketing;

(iv) alți subcontractanți.

Operatorul se va asigura că încheie contracte cu terțe persoane care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și care să prevadă că orice procesare se va desfășura conform prevederilor legislației aplicabile în materie.

Operatorul nu va transfera date cu caracter personal către o țară terță. Ca excepție, este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing sau de trafic să fie transferate către persoane împuternicite aflate țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield).

Dacă Operatorul trece printr-o procedură de reorganizare (inclusiv fuziunea, divizare, dizolvare sau lichidare) sau de vânzare către o altă organizație, va comunica informațiile persoanei vizate către organizația succesoare. De asemenea, Operatorul poate transfera datele către o terță persoană în cazul în care o prevedere imperativă a legii o impune.

3.5. Perioada de stocare

Operatorul va stoca informațiile persoanelor vizate atât timp cât este cerut prin normele legale incidente în materie. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, Operatorul va stoca datele doar atât timp cât este necesar în funcție de scopul pentru care au fost colectate.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă datele vor fi prelucrate pe perioada până la încetarea contractului de prestare a serviciilor, plus perioada necesară până la prescripția oricăror obligații contractuale. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate până la exercitarea dreptului de dezabonare.

 1. Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată toate drepturile oferite prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) inclusiv accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Operatorul va asigura și dreptul la portabilitatea datelor.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată va avea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente în cazul în care consideră că drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.

 1. Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru Operator. Acesta a luat măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia Operatorului.

 1. Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal

Furnizarea unor date cu caracter personal de identificare precum nume și adresă de e-mail sunt esențiale pentru folosirea formularelor de contact.

 1. Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.