În centrele medicale cu care colaborez tariful este stabilit de acestea

Nu prestez servicii medicale în contract cu casele de asigurari din sistemul public de sănătate.